Mimo katastrofalnej kondycji sektora finansowego jakiej doświadczamy w związku z ogólnoświatowym spowolnieniem gospodarczym banki po dziś dzień dość chętnie udzielają kredytów. problemikiem jednak jest fakt, iż nie robią już tego tak ochoczo jak jeszcze 2-3 lata temu w czasach największej prosperity. Continue reading