2 gru

Alternatywne źródła sponsorowania przedsiębiorstwa

Brak komentarzy admin AllePortfel

Patrząc na sytuację na krajowych rynkach można spostrzec, iż przedsiębiorcy coraz większą uwagę przykładają do poszukiwania alternatywnych źródeł sponsorowania inwestycji. Takie poszukiwanie nie jest niczym zaskakującym zwłaszcza jeśli bierzemy pod uwagę obecną sytuację gospodarczą, pokłosie niedawnego kryzysu i jego skutki oraz ogólnie tendencje do oszczędzania zamiast wydawania pieniędzy. W powyżej opisanych realiach zachowanie silnej pozycji na rynku jest niezwykle trudne i wymaga podjęcia szeregu ściśle przemyślanych działań, które zaowocują podniesieniem poziomu inwestycji a przy tym limitacji kosztów własnych koniecznych do poniesienia. Rozwiązaniem, które skutecznie wychodzi naprzeciw tego typu uwarunkowaniom i które może pochwalić się coraz większym zainteresowaniem wśród właścicieli firm oraz menedżerów odpowiedzialnych za uskutecznianie procesów inwestycyjnych jest obecnie leasing. Stosunek cywilnoprawny, w ramach czego pierwsza ze stron (czyli leasingodawce) oddaje drugiej (zwanej leasingobiorcą) prawo do korzystania z wymienionej w umowie rzeczy (zwanej przedmiotem leasingu) na określony czas w zamian za uprzednio uzgodnione raty leasingowe – a zatem regularnie wpłacane sumy przez leasingobiorcę na konto leasingodawcy. Taka forma umowy cywilnoprawnej zawiera całą gamę pozytywnych stron zarówno dla leasingobiorcy jak i dla leasingodawcy. Ten pierwszy ma bowiem możliwość korzystania z koniecznego w zarządzanej przez siebie działalności, urządzeń na preferencyjnych warunkach (bez potrzeby ponoszenia wysokich kosztów połączonych z zakupem na własność danego dobra) przez ustalony przez obie strony termin. Myśląc o zaletach leasingu ze strony leasingobiorcy warto tu wspomnieć szczególnie o małym procencie wkładu własnego a to pozwala tak samo w krótkim jak i dłuższym wymiarze czasowym zarejestrować duże oszczędności. Poza tym wspomnieć trzeba także o szansie rozliczenia podatku VAT czy też optymalizacji opłat o charakterze podatkowym – mowa tu o znanej tarczy podatkowej, co dodatkowo znajduje się w gestii leasingobiorcy. Patrząc na tego typu przedsięwzięcie ze strony leasingodawcy należy podkreślić, iż także dla niego udostępnienie określonego dobra w ramach leasingu stanowi opłacalne rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, w której sam z danego dobra nie korzysta i nie jest mu to do niczego niezbędne. Udostępniając dany przedmiot w ramach leasingu zyskuje on źródło nadprogramowego wpływu gotówki, otrzymywanego regularnie (najczęściej co miesiąc) przez cały czas obowiązywania umowy. Ważny także jest fakt, iż w ciągu całego czasu obowiązywania opisanego stosunku cywilnoprawnego właścicielem dzierżawionego dobra jest wynajmujący. Dopiero po wygaśnięciu obowiązywania umowy przedmiot umowy może przejść (choć to zależy od typu wybranego leasingu) formalnie na rzecz leasingobiorcy. Analizując różne strony całego przedsięwzięcia można z dużą pewnością stwierdzić, iż jest ono korzystne dla dwóch stron, tak leasingobiorcy jak i leasingodawcy. Szansa wypracowania obopólnych korzyści jest w tym przypadku z pewnością jednym z największych plusów i stanowi jednej ze szczególnie istotnych powodów, dla których leasing w sensie forma finansowania inwestycji jest tak chwalona zarówno wśród przedsiębiorców z niego korzystających jak i podmiotów wynajmujących wymienione dobra, na które jest zainteresowanie.