2 gru

Leasing urządzeń trwałych

Brak komentarzy admin AllePortfel

Statystyki dotyczące popularności poszczególnych form finansowania transakcji wśród przedsiębiorców udowadniają, że coraz większym zainteresowaniem na polskim rynku może pochwalić się leasing. Jeszcze dość niedawno w Polsce rozwiązanie takie było utożsamiane tylko i wyłącznie z leasingiem motoryzacyjnym – z pewnością najbardziej powszechnym, a co za tym idzie również najbardziej rozpoznawalnym. Jednak z roku na rok stale rośnie znajomość klientów odnośnie do rzeczy, które można w rzeczywistości leasingować otóż oprócz leasingu samochodowego znacznie częściej wybierany jest leasing rzeczy dość oryginalnych, jak choćby meble do biura, maszynka do kawy czy kserokopiarka. Do niedawna mało kto zdawał sobie sprawę z możliwości wydzierżawienia tak niewielkich z na pierwszy rzut oka przedmiotów a jednak w rzeczywistości nic wszakże nie jest na przeszkodzie by tego rodzaju umowy były coraz powszechniejsze. Zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego przedmiotem leasingu może stać się dowolna rzecz materialna nosząca znamiona dobra o charakterze trwałym. Jest to choć mogłoby się wydawać inaczej raczej dobra definicja, jednak zakres rzeczy do niej się kwalifikujących jest znacznie szerszy niż takich, których pod leasing podciągnąć nie można. Do grona rzeczy nie mogących zostać przedmiotem leasingu należy włączyć przede wszystkim różnego typu dobra niematerialne na przykład energia (woda, prąd, gaz), pieniądze albo także papiery wartościowe, jak również prawa majątkowe do jakiejś rzeczy, dobra osobiste czy wynikające z praw autorskich dobra intelektualne. Ponadto leasingować nie wolno również przedmiotów stanowiących integralną część przyrody; chodzi tu przede wszystkim o surowce naturalne (ropa, gaz, miedź, węgiel, itp.) jak również zwierzęta w stanie wolnym. Ostatnią grupę rzeczy wyłączonych z leasingu są dobra o cechach używek (alkohol, tytoń), których dystrybucja jest ściśle nadzorowana właściwymi przepisami przez państwo. Leasingiem nie wolno objąć również broni i jej rodzajów. Wszystkie te kwestie ustala bardzo precyzyjnie Kodeks Cywilny.
Biorąc pod uwagę cechy wszystkich wymienionych wcześniej przedmiotów bez problemu widać, iż zbiór limitów stanowi ułamek spośród całej gamy przedmiotów jakie z łatwością mogą stać się przedmiotem umowy podpisanej przez obie strony, w ramach której wyznaczony podmiot udostępnia drugiemu całkowite prawo do użytkowania określonej rzeczy na ustalony w umowie czas. Ogólnodostępność leasingu jak również korzyści jakie za sobą ciągnie (przede wszystkim o charakterze podatkowym) sprawiają, iż alternatywa taka staje się z każdym dniem atrakcyjniejszym sposobem finansowania transakcji w środowisku przedsiębiorców zarówno wchodzących dopiero na rynek i potrzebujących dopiero wsparcia materialnego, jak również funkcjonujących już od wielu lat i próbujących efektywnych metod na ograniczenie wkładu własnego. Zaletą leasingu jest dodatkowo fakt, iż sprawdza się doskonale bez względu na wielkość jak również jakość wybranej inwestycji, której dotyczy. Szeroki wybór urządzeń, które można wynająć sprawia, że leasing znajdzie zastosowanie zarówno w przypadku wielkich korporacji chcących wynająć wiele samochodów czy specjalistyczny, niezwykle kosztowny sprzęt jak również w przypadku znacznie mniejszych przedsiębiorców, którzy pragną wynająć swój nowy lokal pod świadczone usługi czy laptop niezbędny do prowadzenia szczegółowej, przejrzystej dokumentacji.